Annahegy fejlődése

618

Rendkívüli közgyűlést tartott az Annahegyi Közéleti Egyesület (AKE) augusztus 28-án. 

A szervezők örömmel tapasztalták, hogy a tagságuk egyre nő, folyamatosan érkeznek a belépési nyilatkozatok. Rudas Attila egyesületi elnök vezette az ülést, az adminisztratív teendőket Haraszti Gyula alelnök látta el. Az elnök röviden beszámolt az Egyesület eddigi eredményeiről és a céljairól. Fontos eredményként könyvelték el, hogy a Képviselő Testületi ülésen polgármesteri javaslatra az Annahegyi beépítési százalék 15 %-ra növelését kezdeményezték. Természetesen ehhez a szakhatóságok hozzájárulása szükséges. Kiemelték továbbá a Virágos utca minőségi helyreállítását.

Az Egyesületnek fontos a Városvezetés támogatása, hiszen az Annahegy fejlesztésének minden már megtett lépése, felkészítés a hosszútávú felzárkóztatásra. Az AKE fontos célként határozta meg az illegális hulladék

felszámolását, forgalomlassító (lakó-pihenő övezeti táblák) kihelyezését, kamerarendszer kiépítését. A tagság szükségesnek tartotta az alapszabály módosítását is.

Képviselői beszámoló

A meghirdetett napirend alapján Dr. Albert Gábor képviselő tájékoztatója következett, aki az útfejlesztések valamint az övezeti besorolás és beépítési paraméterek témák köré szervezte mondanivalóját. A terület önkormányzati képviselője szerint a lakóövezeti átminősítésnek jelen állapotban nincs realitása.

Önszerveződés

Bár több utca mart aszfaltos helyreállítása megtörtént, a minőségi útfejlesztéshez (csapadékvíz-elvezetéssel együtt) a lakossági önszerveződés, és önerő mindenképpen szükséges lesz. Elek Sándor polgármester javaslatára a jegyző október 30-ig készíti elő az útalapról szóló pályázati rendszert. A kilencvenes évek gyakorlata az volt, hogy a belterületi lakóövezeti útfejlesztéshez a lakók nagyban hozzájárultak. Ezzel rendszerrel válna lehetővé ma is a külterületi úthálózat fejlesztése.